2002
  sten  
Detta år kom en hiskelig storm den 15 november. Den ställde till stora skador. Inte minst i Slipstensgruvorna i Mässbacken. Orsa Slipstensförening fick ett hårt arbete med att röja upp. Allt arbete med vandringsstigarna, skyltar och annat, blev omintetgjort. Man fick röja en gång till.

Detta år blev Slipstensmuseet valt till Orsas Vackraste Hus, byggt efter 1950! En vacker minnestavla om detta pryder numera ytterväggen.

Man räknade in 1500 besökare till museet.

Man arrangerade uppskattade underhållningskvällar i Wärdshuset.

Ett stenskulptursymposium arrangerades i Malungsgruvan i juni, med Kent Boholm som projektledare och i samverkan med Orsa Kulturförvaltning.

I augusti bjöd man in till hantverkardag.

Julmarknad hölls den 30 november och detta år inbjöds till slädturer.

Föreningens medlemmar startade en studiecirkel i slipstenshistoria.
sten
  
TILLBAKA