2006
  sten  
Fastigheten med tillhörande byggnader - Museet - Wärdshuset - förråd - smedja - övergår i Orsa Sockensamfälligheters ägo. En naturlig utveckling, då de också är markägare till hela gruvområdet. Orsa Slipstensförening ansvarar fortfarande för verksamheten i Museet och andra byggnader, och i hela gruvområdet. Nu vill man satsa ännu mer på besöksnäringen.

Antalet guidade turer i gruvområdet och i museet ökar igen, med fler gruppresor, fler skolklasser osv.

Musik i Stenbrott genomförs för fjärde gången. Anders Jakobsson har detta år tagit med sig
RotHarry Andersson. Det är fint väder, drygt 200 personer i publiken och succé.

Föredrag hålls i föreningens lokaler under kommunens Hälsovecka.

En inspektion genomförs detta år, av bl a. gruvområdets skogsbestånd, tillsammans med länsstyrelsens representant. (Hela området är förklarat vara av kulturhistoriskt riksintresse, och av riksintresse för friluftsliv. )

Ett arrangemang i och runt smedjan anordnas om gamla hantverksmetoder.

Vid årets Julmarknad är det också premiär för en ny krögare i Wärdshuset. Julbord serveras, och det kommer mycket folk.

sten
  
TILLBAKA